Speelplein Desselgem

Inschrijven

Herinschrijven

Herinschrijven

Voor wie in voorgaande jaren zijn/haar kind(eren) reeds heeft ingeschreven is het niet nodig om de kinderen dit jaar opnieuw in te schrijven. De gegevens van de kinderen zijn namelijk bewaard gebleven.
Enkel bij wijzigingen van persoonlijke gegevens is het belangrijk het kind terug in te schrijven.

Algemene gegevens

Wanneer uw dokter niet in de lijst voorkomt, kan je hem of haar hier toevoegen:

Kinderen

Voornaam * Familienaam * Geslacht * Geboortedatum * Email
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje

Privacy bescherming

De hierboven opgesomde gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand onder toezicht van de externe service provider hosting24.com.
Deze worden ENKEL gebruikt voor de vereenvoudiging van de werking van Speelplein Desselgem en om stadsbestuur Waregem in staat te stellen de gegevens te bepalen om uw eventuele belastingvermindering te berekenen. Deze zullen verder NOOIT meegedeeld worden aan derden of andere geïnteresseerden zonder uw voorafgaande toestemming.
De gegevens kunnen op uw eenvoudig verzoek, ingekeken, gewijzigd of verwijderd worden.