Speelplein Desselgem

Over Ons

Speelplein Desselgem is ontstaan in 1969 als vrij speelplein en geeft tot op vandaag alle kinderen van 4 tot 14 jaar de mogelijkheid om vrij te spelen en te ravotten tijdens de knotsgekke activiteiten van hun leiders en leidsters.

Samen kampen bouwen!

Kampen en zandkastelen bouwen, een reuze trampoline, knotsgekke go-cards... het is er allemaal!

Ook voor de allerkleinsten is het speelplein de place to be!!
=> Naast de algemene activiteiten, waar zij vrij aan kunnen deelnemen, worden er voor hen ook altijd aangepaste en knotsgekke activiteiten georganiseerd!

Met de allerkleinsten!

Privacyverklaring t.a.v. ouders en kinderen

1. De organisatie heet Speelplein Desselgem en is gelegen in de Pompoenstraat 44, te Desselgem. Algemeen verantwoordelijken zijn Melissa Vanovenacker en Mandy Vandevelde. Het Speelplein is gedurende het hele jaar te bereiken via speelpleindesselgem@hotmail.com. Tijdens de zomerwerking beschikt het Speelplein tevens over een telefoonnummer, namelijk 056/61.89.25.
2. Speelplein Desselgem is als organisatie onderworpen aan de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
3. Voor de goede werking van het speelplein dienen wij u een aantal persoonsgegevens te vragen, zowel aangaande uw kind als uzelf.
1. Omwille van de administratie vragen wij van uw kind de naam en voornaam, de geboortedatum, het geslacht en de woonplaats. Deze gegevens zijn voorbehouden voor de verantwoordelijken en hoofdanimatoren.
2. Omwille van de algemene begeleiding van uw kind is het noodzakelijk dat wij één (en bij voorkeur een tweede) telefoonnummer van u en/of een familielid / kennis van u bezitten, om u in een noodgeval te kunnen bereiken. Om dezelfde reden vragen wij u medische informatie, die belangrijk is om uw kind goed te begeleiden, met ons te delen. Deze gegevens zijn enkel in te kijken door de verantwoordelijken en hoofdanimatoren.
3. Om u van de nodige informatie, maar ook van de nodige attesten te voorzien, vragen wij u om een e-mailadres.
4. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot uw kind de leeftijdgrens bereikt heeft om te komen naar het speelplein, en dit in een afgesloten databank. Wij hebben deze immers nodig om u van een fiscaal attest en een bewijs van betaling te voorzien. Omdat de regelgeving voorziet dat u deze attesten ook later kan indienen, willen wij geen risico lopen de gegevens te verwijderen. Alleen de verantwoordelijken en hoofdanimatoren hebben toegang tot deze databank. Op uw vraag kunnen we deze gegevens aanpassen of wissen. Het spreekt voor zich dat wij deze gegevens op geen enkel moment delen met derden.
5. Voor de aanvraag van subsidies bij het stadsbestuur en voor de interne evaluatie van de werking dienen wij enkele algemene en statistische gegevens bij te houden (aantal speeldagen, gemiddeld aantal kinderen, enz.). Deze gegevens worden geanonimiseerd bewaard.
6. Voor het maken van beeldopnames (foto en video) hanteren we, zoals de wet dat voorschrijft, een strikt beleid. Beeldopnames worden enkel gemaakt door verantwoordelijken, hoofdanimatoren en animatoren. De beeldopnames, voor zover zij kinderen duidelijk in beeld brengen, worden enkel via de officiële kanalen van de werking verspreid (website, facebookpagina), en alleen mits toestemming van de ouders van de betrokken kinderen. Deze toestemming verkrijgen we al dan niet bij de inschrijving van het kind. Voor gedrukte promotie (folders, affiches, enz.) worden geen foto’s gebruikt van duidelijk afgebeelde kinderen. U heeft steeds het recht om deze toestemming te herroepen en ons vragen om bepaalde foto’s te verwijderen.
7. We nemen alle redelijke maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal, onder meer door actuele beveiligingssoftware op de computers van onze vereniging en door regelmatige back-ups van de bestanden.
8. U heeft op elk moment het recht om ons te vragen welke gegevens we van u bezitten, om die gegevens waar nodig te laten corrigeren en om die gegevens gedeeltelijk of volledig te laten verwijderen. Elk verzoek wordt zo vlug mogelijk gelezen en vervolgens onmiddellijk behandeld. Indien we niet ingaan op de rechtmatige eis tot inzage, correctie of verwijdering van de gegevens, kan de betrokkene zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), beter bekend als de privacycommissie. Hun contactgegevens vindt u op www.privacycommission.be.